Projekt albumu „Obłęd / Madness” Edwarda Dwurnika

Muzeum Narodowe w Krakowie dąży do tego, aby albumy i katalogi do wystaw odznaczały się ciekawą i wysmakowaną szatą graficzną. Realizując to założenie szukaliśmy rozwiązania, które podkreśliłoby charakter prac polskiego malarza, wchodziło z nimi w interakcję – poprzez typografię, kolorystykę i dopracowanie detali – zachowując jednocześnie funkcję dyskretnego źródła informacji.

Klient

  • Muzeum Narodowe w Krakowie

Autor

  • Kaja Gliwa

Rok

  • 2015