Biel kolorem śniegu. Identyfikacja, publikacja

W roku obchodów 100-lecia awangardy w Polsce Cricoteka pragnie przypomnieć pokaz prac Tadeusza Kantora i artystów z kręgu Cricot 2, który odbył się w 1979 roku się w Palazzo delle Esposizioni w Rzymie. Towarzyszył on przygotowanej przez Ryszarda Stanisławskiego i Muzeum Sztuki w Łodzi wystawie L’avanguardia polacca 1918–1978. S.I. Witkiewicz, costruttivismo, artisti contemporanei (Awangarda polska 1918–1978. S.I. Witkiewicz, konstruktywiści, artyści współcześni). Bezpośrednim impulsem do przywołania tych wydarzeń stała się nieznana dotąd dokumentacja rysunkowa planów wystawy, zachowana w archiwum Achille Perillego. Wystawie towarzyszyła publikacja książkowa oraz program wydarzeń towarzyszących (wykłady, cykl oprowadzań po wystawie, zajęcia i warsztaty edukacyjne). Do wystawy został zaprojektowany także plakat, zaproszenie, oraz projekty reklam w mediach.

ART DIRECTOR

  • Damian Nowak

KLIENT

  • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

ROK

  • 2017