Przestrzeń życia Polaków

Raport o stanie przestrzeni publicznej, architektury i krajobrazu w Polsce powstał w związku z dyskusją nad zmianami w ustawodawstwie, które dawałyby większe możliwości ochrony krajobrazu.
Tekst ma układ klasyczny, z uwagi na konieczność czytelnego przekazania dużej ilości informacji. Użycie przyjemnego dla oka koloru akcentowego i zestawu barw w infografikach sprawia, że dokument staje się bardziej przystępny.